Warunki realizacji zamówień

STALKO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. | NIP: 9482603545 | REGON: nformacja stanowi podsumowanie podstawowych zapisów umownych znajdujących się w Umowie dystrybucyjnej partnerów handlowych marki Hitze, której właścicielem jest Stalko sp. z o.o. sp.k..

Płatności terminowe

1. Dokument ZS (Zamówienie Sprzedażowe) stanowi potwierdzenie złożenia zamówienia i przyjęcie go do realizacji przez Stalko sp. z o.o. sp.k.  – dalej jako “Producent”.
2. Dystrybutor zobowiązany jest do zapłaty ceny sprzedaży w terminie zapłaty podanym fakturze VAT wystawionej w dniu realizacji niniejszego zamówienia.
3. W przypadku stwierdzenia faktu, że Dystrybutor zalega z zapłatą należności wynikających z innych faktur VAT Producent ma prawo wstrzymać dostawę zamówień do momentu uregulowania należności lub żądać od Dystrybutora wykonania przedpłaty 100% ceny sprzedaży dla kolejnych składanych zamówień.
4. Anulowanie zamówienia przyjętego do realizacji przez Producenta jest możliwe tylko w wyjątkowych sytuacjach, po uprzednim pisemnym ustaleniu warunków anulowania zamówienia z Producentem; przy czym Producent zastrzega sobie prawo do obciążenia Dystrybutora rzeczywistymi kosztami, które powstały do momentu anulacji –nie większymi niż wartość Zamówienia.
5. Termin realizacji zamówienia jest za każdym razem ustalany indywidualnie i podawany przez Producenta droga mailową.

Przedpłata

1. Dokument (PF -faktura proforma) stanowi potwierdzenie złożenia zamówienia w Stalko sp. z o.o. sp.k.  – dalej jako “Producent”.
2. Dystrybutor zobowiązany jest do zapłaty ceny sprzedaży podanej na niniejszym dokumencie wraz z należnym podatkiem w terminie 30 dni. Po tym terminie zamówienie zostaje automatycznie anulowane przez Producenta.
3. Zamówienie zostaje przyjęte do realizacji w momencie stwierdzenia zapłaty za zamówienie na koncie bankowym Producenta.
4. W przypadku, gdy Dystrybutor zalega z zapłatą jakichkolwiek należności wynikających z wystawionych przez Producenta faktur VAT, Producent ma prawo wstrzymać dalsze dostawy zamówień do momentu uregulowania należności.
5. Anulowanie zamówienia przyjętego do realizacji przez Producenta jest możliwe tylko w wyjątkowych sytuacjach, po uprzednim pisemnym ustaleniu warunków anulowania zamówienia z Producentem; przy czym Producent zastrzega sobie prawo do obciążenia Dystrybutora rzeczywistymi kosztami, które powstały do momentu anulacji –nie większymi niż wartość Zamówienia.
6. Termin realizacji zamówienia jest za każdym razem ustalany indywidualnie i podawany przez Producenta droga mailową.

Pobranie

1. Dokument ZS (Zamówienie Sprzedażowe) stanowi potwierdzenie złożenia zamówienia i przyjęcie go do realizacji przez Stalko sp. z o.o. sp.k. – dalej jako “Producent”.
2. Dystrybutor zobowiązany jest do zapłaty ceny sprzedaży w momencie dostawy niniejszego zamówienia w formie pobrania realizowanego przez firmę transportową.
3. W przypadku stwierdzenia faktu, że Dystrybutor zalega z zapłatą należności wynikających z innych faktur VAT Producent ma prawo wstrzymać dostawę zamówień do momentu uregulowania należności lub żądać od Dystrybutora wykonania przedpłaty 100% ceny sprzedaży dla kolejnych składanych zamówień.
4. Anulowanie zamówienia przyjętego do realizacji przez Producenta jest możliwe tylko w wyjątkowych sytuacjach, po uprzednim pisemnym ustaleniu warunków anulowania zamówienia z Producentem; przy czym Producent zastrzega sobie prawo do obciążenia Dystrybutora rzeczywistymi kosztami, które powstały do momentu anulacji –nie większymi niż wartość Zamówienia.
5. Termin realizacji zamówienia jest za każdym razem ustalany indywidualnie i podawany przez Producenta droga mailową.

pl_PLPolski